Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz więcejZobacz więcej

 

 

Polityka Jakości SONKO Sp. z o.o.

Firma SONKO Sp. z o.o. w swojej działalności kieruje się zawsze zasadą zrównoważonego rozwoju w celu spełniania oczekiwań klientów i konsumentów. Jako jakość w codziennym działaniu rozumiemy profesjonalną obsługę naszych wewnętrznych i zewnętrznych klientów oraz gwarancję satysfakcji z naszych produktów dla konsumenta.

 

 Dbamy o bezpieczeństwo i jakość produkowanych przez nas wyrobów, zapewniając zgodność produktów oraz procesów ich produkcji z obowiązującymi przepisami prawa przez cały okres deklarowanej trwałości.

 

Zarządzając kompleksowo jakością bierzemy pod uwagę wpływ czynników zewnętrznych, wewnętrznych oraz zainteresowanych stron. Poprzez ograniczanie ryzyk i wykorzystywanie szans związanych z ww. czynnikami staramy się produkować i dostarczać produkty utrzymując i poprawiając zdolność procesów do spełniania specyfikacji technologicznych, w celu eliminacji wad jakościowych.

 

 Jesteśmy firmą zorientowaną na konsumenta, innowacyjną i promującą zdrową żywność. Kreujemy nowe produkty, aby oferować klientom naturalny produkt, najwyższej jakości, produkowany ze starannie wyselekcjonowanych surowców.

 

 W procesie sterowania jakością naszych produktów stosujemy system HACCP – Analizę Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Przestrzegamy zasad zapisanych w Księdze ZSZ dotyczących kontroli surowców, komponentów, procesów produkcyjnych oraz nadzoru nad surowcem i wyrobami gotowymi w łańcuchu logistyczno – produkcyjnym.

 

 W celu realizacji zasad Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) i Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP) SONKO Sp. z o.o. dokłada staranności w szkolenie pracowników w celu spełnienia najwyższych możliwych standardów higienicznych związanych z higieną osobistą, czystością maszyn procesowych i pakujących oraz środowiskiem funkcjonowania procesów, jak również świadomością zagrożeń przy kontakcie z żywnością.

 

 Oczekiwania naszych klientów spełniamy poprzez realizację zasad zapisanych w Księdze Jakości ustanowionej zgodnie z normą ISO 9001.

 

 W ramach ciągłego doskonalenia systemów jakościowych sukcesywnie wdrażamy również zasady międzynarodowych standardów żywności IFS i BRC, które mają zagwarantować spełnienie najwyższych standardów jakości produktów. W kontaktach z klientami i dostawcami promujemy postawę otwartą kierując się zasadami etyki biznesu.

 

 W działaniach na rzecz doskonalenia jakości i organizacji rozpatrujemy zdobyte dotychczas doświadczenie, kapitał ludzki oraz potencjał pracowniczy jako podstawowy element sukcesu firmy, stwarzając warunki do rozwoju pracowników, zwiększania poziomu kwalifikacji i wiedzy poprzez ustawiczne szkolenie.

 

 Ochrona środowiska jest dla pracowników i kierownictwa firmy strategicznym elementem zarządzania firmą i zawiera się w zakładowym systemie segregacji odpadów, systemie opłat środowiskowych oraz codziennej dbałości o środowisko w otoczeniu zakładu

 Zarząd

Bielany Wrocławskie,    15.12.2016  

 

Facebook