Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka Jakości SONKO Sp. z o.o.

 

SONKO Sp. z o. o. jest firmą, która w sposób bezkompromisowy podchodzi do aspektów jakościowych i stale rozwija kulturę bezpieczeństwa i jakości organizacji. W swojej działalności kieruje się zawsze zasadą zrównoważonego rozwoju w celu spełniania oczekiwań klientów i konsumentów. Jako jakość w codziennym działaniu rozumiemy odpowiedzialność wobec naszych wewnętrznych i zewnętrznych klientów, ich profesjonalną obsługę oraz gwarancję satysfakcji z naszych produktów. 

 

Dbamy o bezpieczeństwo i jakość produkowanych przez nas wyrobów, zapewniając autentyczność oraz zgodność produktów, jak również procesów ich produkcji z obowiązującymi przepisami prawa przez cały okres deklarowanej trwałości.

 

Zarządzając kompleksowo jakością bierzemy pod uwagę wpływ czynników zewnętrznych, wewnętrznych oraz zainteresowanych stron. Poprzez ograniczanie ryzyk i wykorzystywanie szans związanych z ww. czynnikami staramy się produkować i dostarczać produkty utrzymując i poprawiając zdolność procesów do spełniania specyfikacji technologicznych, w celu eliminacji wad jakościowych.

 

Nasze atuty to orientacja na konsumenta, innowacyjność i promowanie zdrowej żywność. Kreujemy nowe produkty ze starannie wyselekcjonowanych surowców, aby oferować klientom naturalny wyrób, najwyższej jakości.

 

W procesie sterowania jakością naszych produktów stosujemy system HACCP – Analizę Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Przestrzegamy zasad zapisanych w Księdze ZSZ dotyczących nadzoru nad surowcami, komponentami i wyrobami gotowymi w łańcuchu produkcyjno – logistycznym.

 

W celu realizacji zasad Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) i Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP) SONKO Sp. z o.o. dokłada staranności w szkolenie pracowników w celu spełnienia najwyższych możliwych standardów higienicznych związanych z higieną osobistą, czystością maszyn procesowych i pakujących oraz środowiskiem funkcjonowania procesów, jak również świadomością zagrożeń przy kontakcie z żywnością. 

 

Oczekiwania naszych klientów spełniamy poprzez realizację zasad zapisanych w Księdze Jakości ustanowionej zgodnie z normą ISO 9001.

 

W ramach ciągłego doskonalenia systemów jakościowych sukcesywnie wdrażamy również zasady międzynarodowych standardów żywności IFS i BRC, które mają zagwarantować spełnienie najwyższych wymogów dotyczących jakości produktów. W kontaktach z klientami i dostawcami promujemy postawę otwartą kierując się zasadami etyki biznesu oraz wzajemnego szacunku.

 

 W działaniach na rzecz doskonalenia jakości i organizacji rozpatrujemy zdobyte dotychczas doświadczenie, kapitał ludzki oraz potencjał pracowniczy jako podstawowy element sukcesu firmy, stwarzając warunki do rozwoju pracowników, zwiększania poziomu kwalifikacji i wiedzy poprzez ustawiczne szkolenie.

 

Ochrona środowiska jest dla pracowników i kierownictwa firmy strategicznym elementem zarządzania firmą i zawiera się w zakładowym systemie segregacji odpadów, systemie opłat środowiskowych oraz codziennej dbałości o środowisko w otoczeniu zakładu.

 

 

Bielany Wrocławskie,    06.12.2019

 

Facebook