https://www.sonko.pl

Data obwieszczenia: 30 listopada 2023 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE WŁAŚCICIELSKIE

udostępnienie Planu Połączenia SONKO sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
oraz Yamly sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

 

 

Działając na podstawie art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych informujemy, że w związku z zamiarem przeprowadzenia połączenia SONKO sp. z o.o. z Yamly sp. z o.o., dnia 28 listopada 2023 r. Zarządy tych spółek sporządziły Plan Połączenia, wedle którego majątek spółki Yamly sp. z o.o. zostanie w całości przeniesiony na spółkę SONKO sp. z o.o.

 

Z treścią Planu Połączenia SONKO sp. z o.o. oraz Yamly sp. z o.o. i załącznikami do niego można zapoznać się pod linkiem:

 

Plan_Polaczenia_SONKO_Yamly.pdf

 

 

 

 

 

Oświadczamy, że strona: https://www.sonko.pl jest oficjalną stroną internetową spółki SONKO sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Ryżowej 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000360251, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy KRS, NIP: 8961504875, REGON: 021299221, kapitał zakładowy 50.000.000,00 zł, nr rejestrowy w BDO: 000021648.