Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdajemy sobie sprawę, że obecną pozycję rynkową naszej firmy zawdzięczamy wysiłkowi i zaangażowaniu wszystkich naszych pracowników. Nasza firma to miejsce, gdzie będziesz miał możliwość wykorzystania swoich umiejętności, realizowania postawionych sobie celów i rozwoju kariery. Oferujemy szeroki zakres stanowisk, zadań i funkcji. Aktywnie kreuj swoją przyszłość, sprawdź oferty pracy i dołącz do zespołu.

25 maja 2018 roku wchodzi życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), które nakłada na nas dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. W związku z tym informujemy, że Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sonko Sp. z o.o. 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Ryżowa 1

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@sonko.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji*- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji*, który wynosi 36 miesięcy

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Przesyłane nam dokumenty rekrutacyjne prosimy opatrzyć klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Sonko Sp. z o.o. dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

Obecnie poszukujemy kandydatów
na stanowisko:

 

Facebook